Sürdürülebilirlik, günümüzde iş dünyasının ve toplumun vazgeçilmez bir gerekliliği haline gelmiştir. İşletmeler, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri dengeli bir şekilde yöneterek gelecek nesiller için kaynakları koruma ve toplumsal refahı artırma sorumluluğunu üstlenmektedir. İnan Group olarak, kaliteli ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymayı ve çevresel etkileri minimize etmeyi içerir. İşletmelerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesi, hem şirketin uzun vadeli başarısını sağlamlaştırırken hem de gezegenimizin geleceği için olumlu bir katkıda devam edeceğiz.

İnan Group sürdürülebilirlik ilkeleri olan Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, ve Çevre konularında taahhütlerini yerine getirmek için daima araştırmaya ve gelişmeye devam edecektir. İşte her bir ilkenin ana noktaları:

 • İşlerini mükemmel bir şekilde yapmayı ve profesyonel bir yaklaşım sergilemeyi bir gereklilik olarak kabul ediyorlar.
 • Hedefleri, tüm faaliyet alanlarında yüksek kalite standartlarının üzerinde hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini kesinlikle sağlamaktır.
 • İlkeleri şunları içerir: Tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak, ekip ruhu ile hizmet ve profesyonel yaklaşımı benimsemek, nitelikli ve şirket ilkelerine bağlı bir kadroyla hizmet vermek, adalet, merhamet, güven, itimat ve saygı çerçevesinde iş yaklaşımını sürdürmek, yasal sorumlulukları ve mevzuatı eksiksiz olarak yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliğini korumayı ve sürekli iyileştirmeyi ana amaç olarak benimsemektedirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini önceden tespit edip önlem almayı hedeflemektedirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeler yapmak için çaba harcamaktadırlar.
 • Tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek için eğitim vermektedirler.
 • Çalışanların can güvenliğini en üst öncelik olarak kabul etmektedirler.
 • Tarım projelerinde doğal yaşamı koruma, toprak yapısını zenginleştirme ve çevreye zarar veren maddeleri kullanmama taahhüdünde bulunuyorlar.
 • Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve azaltmak için planlı iş süreçleri geliştirmeyi hedeflemektedirler.
 • Çevre dostu ürünleri kullanarak mühendislik prensipleri doğrultusunda projelerini ve tarım faaliyetlerini sürdürmek istiyorlar.

Bu ilkeler, İnan Group’un sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini ve değerlerini yansıtmaktadır. Bu taahhütler, şirketin iş yapma ve sorumluluklarını yerine getirme biçimini yönlendiren önemli bir rehberdir.